Liczba zastrzeżonych dokumentów tożsamości w bazie Systemu DZ:
1 836 125

Ważne informacje

Partnerzy

Organizator

zwi¹zek banków polskich

Współorganizator

centrum prawa bankowego i administracji

Patronat honorowy

ministerstwo spraw wewnêtrznych i administracji

Współpraca

policja